Công ty TNHH Shenzhen Hoion ánh sáng
Sản phẩm

Bộ điều khiển âm nhạc

 • Bộ điều khiển LED RGB âm nhạc
  Liên Bây giờ

  Bộ điều khiển LED RGB âm nhạc

  HX-âm thanh-RGB-RF18K nhạc LED RGBW Controller HX-âm thanh-RGB-RF18K, thông qua công nghệ kỹ thuật số PWM (Pulse Width Modulation) tiên tiến với 3 đầu ra kênh áp đã dẫn RGB âm nhạc bộ điều khiển. Sức mạnh là DC điện áp thấp cheá ñoä nhaäp. Phạm vi đó là DC12V-24V. Như các...
 • Bộ điều khiển âm thanh RGBW với RF 24 phím Remote
  Liên Bây giờ

  Bộ điều khiển âm thanh RGBW với RF 24 phím Remote

  HX-âm thanh-RGBW-RF24K RGBW Audio Controller với RF 24 phím Remote HX-âm thanh-RGBW-RF24K, thông qua công nghệ kỹ thuật số PWM (Pulse Width Modulation) tiên tiến với 4 đầu ra công cụ kênh áp led RGBW nhạc điều khiển. Sức mạnh là DC điện áp thấp cheá ñoä nhaäp. Phạm vi đó là...

Danh mục sản phẩm

Fast Track

Copyright © Công ty TNHH Shenzhen Hoion ánh sáng